logo

Gọi ngay cho chúng tôi bất cứ lúc nào

KHI BẠN CÓ THẮC MẮC

 1900 123 456

Tin mới nhất
so-sach-ke-toan
Chúng tôi nhận làm dịch vụ ghi chép lại sổ sách kế toán và làm...
so-sach-ke-toan
Chúng tôi nhận dịch vụ kiểm tra lại các sổ sách, hóa đơn cho các Công...
bao-cao-thue
Ngày nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, phần lớn các Giám đốc...

Đăng ký bằng Sáng chế/ giải pháp hữu ích

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì?
- Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.
- Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.
dang-ky-sang-che

* Sáng chế/ giải pháp hữu ích có thể được thể hiện dưới 5 dạng sau đây:
- Cơ cấu là tập hợp các chi tiết có chức năng giống nhau hoặc khác nhau, liên kết với nhau để thực hiện một chức năng nhất định, ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, chi tiết máy, cụm chi tiết máy, các sản phẩm khác, v.v...
- Chất là tập hợp các phần tử có quan hệ tương hỗ với nhau, được đặc trưng bởi sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử tạo thành và có chức năng nhất định. Chất có thể là hợp chất hóa học, hỗn hợp chất, ví dụ: vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm;
- Phương pháp là quy trình thực hiện các công đoạn hoặc hàng loạt các công đoạn xảy ra cùng một lúc hoặc liên tiếp theo thời gian, trong điều kiện kỹ thuật xác định nhờ sử dụng phương tiện xác định, ví dụ: phương pháp hoặc quy trình sản xuất, xử lý, khai thác, đo đạc, thăm dò, v.v...
- Vật liệu sinh học là vật liệu có chứa các thông tin di truyền, có khả năng tự tái tạo hoặc được tái tạo trong hệ thống sinh học, ví dụ như tế bào, gen, cây chuyển gen;
- Sử dụng một cơ cấu (hoặc một chất, một phương pháp, một vật liệu sinh học) đã biết theo chức năng mới là sử dụng chúng với chức năng khác với chức năng đã biết, ví dụ như sử dụng phomat làm thuốc chữa bệnh đau răng.
* Các đối tượng sau đây không được nhà nước bảo hộ:
- Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học;
- Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;
- Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;
- Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;
- Hệ thóng ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;
- Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;
- Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;
- Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng:
- Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;
- Giống thực vật, giống động vật;
- Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và động vật;
- Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật và động vật;
- Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

I./ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP:
1. 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, làm theo mẫu 01-SC Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
2. 02 Bản mô tả sáng chế trong đó phạm vi bảo hộ sáng chế
3. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

II./ THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN:
- Sau khi tư vấn và tiếp nhận các tài liệu của doanh nghiệp cung cấp chúng tôi bắt đầu tiến hành soạn hồ sơ nộp lên cục sở hữu trí tuệ
a) Thẩm định hình thức:
Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn
b) Công bố đơn hợp lệ:
Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).
c) Yêu cầu thẩm định nội dung:
Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.
Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.
d) Thẩm định nội dung:
Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn)
Sau khi thẩm định Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ ra quyết định cấp giấy chứng nhận.

III./ ĐẠI DIỆN HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẲNG SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH CHO KHÁCH HÀNG:
- Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích cho khách hàng;.
- Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệm hình thức, ra công báo, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ.
- Theo dõi xâm phạm sáng chế, giải pháp hữu ích.
- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp sáng chế, giải pháp hữu ích với các chủ đơn khác.

IV./ LỆ PHÍ VÀ PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH:
1./ Lệ phí chi tiết nộp tại cục sở hữu trí tuệ:
Để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích,người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:
* Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)
+ Tài liệu dạng giấy: 180.000 đồng
+ Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 đồng
+ Nếu Bản mô tả sáng chế có trên 5 trang, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 đồng
+ Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
+ Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ.
* Lệ phí thẩm định nội dung (nếu yêu cầu thẩm định nội dung):
+ Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 120.000 đồng/1 điểm độc lập
+ Lệ phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng/đối tượng
* Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
+ Phí/ lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng/ 1 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ,
+ Phí/ lệ phí đăng bạ, từ điểm thứ hai nộp thêm: 100.000 đồng/ điểm độc lập,
+ Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
+ Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ,
2./ Phí dịch vụ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục:
- Phí dịch vụ từ 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ
Ngày đăng: 06/11/2018 10:51:09
Dịch Vụ Sở Hữu Trí Tuệ